drink s rakytnikem

Nước Uống hắc mai biển

Thời gian chuẩn bị5 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

drink s goji a rakytnikem

Nước uống với goji và hắc mai biển

Thời gian chuẩn bị5 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 25 ml nước ép goji
 • 100 ml nước cam tươi
 • cây Hương Thảo
 • Nước
 • Nước đá

Đổ goji, hắc mai biển và nước cam vào ly với nhau. Thêm hương thảo tươi, đá và thêm nước cho vừa ăn.

dzem s goji

Làm Jam với Goji

Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian nấu: 120 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

celozrnne muffiny

Bánh nướng xốp nguyên cám

Thời gian chuẩn bị: 30 phút
Thời gian nấu: 20 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

zazvorova presnidavka

Bữa sáng với gừng

Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 90 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

datlove tycinky 2

Uống với hắc mai biển

Thời gian chuẩn bị: 20 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

kokosovi tucnaci

Bánh cánh cụt dừa

Thời gian chuẩn bị: 60 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

cockove karbenatky

Thịt viên chay

Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 60 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

zazvorova presnidavka

Xà lách khoai tây

Thời gian chuẩn bị: 40 phút
Thời gian nấu: 40 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

datlove tycinky 2

Uống với hắc mai biển

Thời gian chuẩn bị: 20 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

kokosovi tucnaci

Bánh cánh cụt dừa

Thời gian chuẩn bị: 60 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

cockove karbenatky

Thịt viên chay

Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 60 phút

 • 25 ml nước ép hắc mai biển
 • 100 ml nước cam tươi
 • Cây bạc hà
 • Bưởi
 • Nước
 • Nước đá

Cho hắc mai biển và nước cam vào ly khuấy đều. Thêm lá bạc hà nghiền nát, một lát bưởi, đá, trang trí thêm lá bạc hà và thêm nước cho vừa ăn.

Shopping Cart
Scroll to Top